Ten, ktorý prichádza
cs sk
Ten, ktorý prichádza

68. kapitola - Žiadosť o stretnutie

„Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude aj môj služobník.“
(Evanjelium podľa Jána 12,26)

Niektorí z účastníkov veľkonočných sviatkov v Jeruzaleme boli Gréci. Tí vyhľadali Filipa a naliehali naňho:

„Pane, chceme vidieť Ježiša!“

Filip to povedal Ondrejovi a spoločne oznámili ich prianie Ježišovi.

Ježiš sa zaradoval a povedal: „Prišla hodina, aby bol oslávený Syn človeka.“

Nachádzal sa práve na vnútornom chrámovom nádvorí, kam smeli vstúpiť len Židia. Vyšiel teda na vonkajšie nádvorie, aby mohol s pútnikmi hovoriť.

Keď sa Ježiš narodil, prišli za ním mudrci z východu. Teraz, na sklonku života, ho navštevujú muži zo západu. Túžba ľudí nežidovskej národnosti po stretnutí s Ježišom bola prísľubom, že jeho obeť za hriechy ľudí nebude zbytočná a mnohých privedie k Bohu. Aj títo návštevníci čoskoro prežijú zdesenie, keď ho uvidia visieť na kríži vedľa zločincov odsúdených na smrť. Ale práve Ježišova smrť povedie k rozšíreniu posolstva o odpustení a nádeji po celom svete.

Podobenstvo o zrne

Na vysvetlenie významu svojej smrti Ježiš použil príklad z prírody: „Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“ Keď sa zrno dostane do zeme, je pochované. Po nejakej dobe sa však objaví steblo, potom klas a následne v klase mnoho zŕn. Po zbere sa časť zŕn opäť zaseje, a tak sa ich úžitok násobí.

Podobným spôsobom priniesla veľký úžitok aj Ježišova smrť na kríži. Iba jeho obeť mohla viesť k takej ohromnej úrode ľudí pre Božie kráľovstvo.

Ježiš vyslovil princíp obetavosti: „Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre večný život.“ Dávať znamená žiť. Zmysluplný život je životom služby Bohu a ľuďom.

Slová gréckych pútnikov Ježiša povzbudili. Premýšľal o pláne záchrany človeka, ktorý s Otcom vytvoril v nebesiach. Uvedomil si ťarchu zodpovednosti za celé ľudstvo a bol si vedomý i svojej blízkej potupnej smrti. Tiesnivé ticho po chvíli prerušil slovami: „Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať: Otče, zachráň ma pred touto hodinou?“

Ako človek sa Ježiš desil chvíle, ktorá sa nezadržateľne blížila. Všetci ho opustia, budú s ním zaobchádzať ako s najhorším zločincom, podstúpi hanebnú smrť. Začali na neho doliehať dôsledky ľudského priestupku a veľkosť Božieho hnevu voči hriechu.

Zostal však úplne rozhodnutý podriadiť sa Otcovej vôli.

„Ale veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno!“

Len Ježišova smrť mohla zničiť satanovu vládu, priniesť záchranu ľudí a osláviť Boha.

Hlas z neba

Vzápätí zaznela Otcova odpoveď: „Už som oslávil a ešte oslávim.“

Hneď ako sa ozval hlas z neba, zažiarilo z oblaku svetlo a obklopilo Ježiša, akoby ho Boh objal.

Ľudia žasli a mlčky sa prizerali. Sotva hlas doznel, oblak sa zdvihol a rozplynul. Grécki pútnici tento hlas počuli a pochopili, kým Ježiš skutočne je.

Boží hlas zaznel pri Ježišovom krste a tiež počas jeho premenenia na hore pri rozhovore s Mojžišom a Eliášom. Teraz ho počul početný dav, ktorý Ježiša obklopoval. Boh prehovoril, aby zreteľne vyslovil súhlas s posolstvom Mesiáša, ktoré mnohí zavrhli.

Neskôr Ježiš povedal: „Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“

Ježiš vedel, že jeho obeť zničí satanovu moc a presvedčí celý vesmír o Božej láske. Keď ho ľudia prijmú za svojho Záchrancu, získajú večný život a nebeský domov, ktorý pre nich Boh pripravil.

Smrť na kríži ako súčasť plánu na záchranu ľudí docielila oveľa viac než len záchranu padlého ľudstva. Ukázala celému vesmíru Božiu lásku a odstránila obvinenia a pochybnosti ľudí i anjelov, ktoré satan vznášal proti Bohu a jeho vláde.

Mnohí ľudia počuli Ježišove slová, videli jeho zázraky, ale napriek tomu v neho neuverili. I keby boli svedkami ďalších zázrakov, pre svoje zatvrdnuté srdce by Ježiša ako Mesiáša neprijali. Teraz počuli Boží hlas z neba, neuverili však ani na základe tohto presvedčivého znamenia.

V Ježiša síce uverilo mnoho významných mužov, pre strach z posmechu, kritiky či straty spoločenského postavenia sa však k nemu verejne nepriznali. Zapreli svoju vieru a odmietli dar večného života.

Na zamyslenie:

  1. Ktorú skupinu ľudí predstavovali grécki pútnici?
  2. Ako zasiate pšeničné zrno znázorňuje Ježišov život?
  3. Čo vyjadrovala žiara obklopujúca Ježiša, keď zaznel hlas z neba?
  4. Aký ďalší význam mala Ježišova smrť na kríži – okrem záchrany padlého ľudstva?
  5. Uplatňujeme vo svojom živote princíp sebaobetovania? Čo to znamená, obetovať svoj život pre ostatných?

Biblické texty k tejto téme:

Jn 12,20–43; Mt 8,11; Jn 6,30; Jn 12,48

Zdieľať

Zoznam kapitol

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše