Ten, ktorý prichádza
cs sk
Ten, ktorý prichádza

46. kapitola - Ježišovo premenenie

„Toto je môj milovaný Syn! Jeho počúvajte!“
(Evanjelium podľa Marka 9,7)

Schyľovalo sa k večeru, keď si Ježiš zavolal Petra, Jakuba a Jána a vydal sa s nimi na osamelú horu. Po náročnom dni boli unavení. Nepýtali sa, kam idú a prečo, lebo boli zvyknutí, že Ježiš mnohokrát trávil celú noc na odľahlých miestach, kde sa modlil. Divili sa len tomu, že ich po strmom kopci vedie tak ďaleko.

Po chvíli sa Ježiš zastavil a poodišiel bokom. Pokľakol a začal sa vrúcne modliť. Po tvári mu stekali slzy, keď prosil o silu pre nasledujúce dni, pretože mal svojou smrťou zachrániť ľudstvo. Prosil aj za vieru svojich učeníkov, aby nezlyhala. Hodiny ubiehali. Spočiatku sa modlili aj Peter, Jakub a Ján, ale po nejakej dobe upadli do spánku.

Ježiš spozoroval, že sú smutní a tiež zmalomyseľnení z toho, čo predpovedal. Chcel ich vieru povzbudiť. Z dvanástich učeníkov sa stanú len oni traja svedkami jeho smrteľného zápasu v Getsemanskej záhrade. Úpenlivo sa modlil, aby smeli vidieť jeho nebeskú slávu a mohlo im tak byť čiastočne odhalené tajomstvo jeho kráľovstva.

Horu náhle ožiarilo prenikavé svetlo z neba a obklopilo Ježiša. Tvár mu žiarila ako slnko a jeho šat sa skvel oslnivou belosťou. Zdvihol sa zo zeme a jeho premenené telo vyžarovalo Božiu slávu.

Vtom sa učeníci zobudili. So strachom i s úžasom pozerali na svojho Majstra. Len čo si ich oči privykli na neobyčajné svetlo, zbadali dve nebeské postavy hovoriace s Ježišom. Bol to Mojžiš a Eliáš. Eliáš nikdy nezomrel, pretože bol vzatý do neba. Mojžiš zomrel, ale Boh ho vzkriesil a potom vzal k sebe.

Tieto tri osoby predstavovali budúce kráľovstvo slávy: Ježiš ako kráľ, keď sa zjaví vo svojej nebeskej sláve pri druhom príchode, Mojžiš ako predstaviteľ ľudí, ktorí budú pri Ježišovom príchode vzkriesení z mŕtvych k večnému životu, a Eliáš ako predstaviteľ tých, ktorých telá budú pri Ježišovom príchode premenené, a tak nikdy nespoznajú smrť.

Učeníci boli nadšení, akým výsostným spôsobom bol ich pokorný Majster vyvýšený priamo pred ich zrakmi. Peter predniesol: „Pane, je dobre, že sme tu. Ak chceš, urobím tu tri stany: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Učeníci si mysleli, že Mojžiš s Eliášom prišli Ježiša ochrániť a ustanoviť za kráľa.

Avšak skôr, než sa Ježiš vráti vo svojej sláve, bude musieť prejsť utrpením potupnej smrti. S vedomím blížiacich sa udalostí Ježiš potreboval podporu a povzbudenie. Učeníci stále Ježiša nechápali, a preto Boh zoslal Mojžiša a Eliáša ako poslov, ktorí tiež prežili osamelosť a neporozumenie a takisto z celého srdca túžili po záchrane ľudí.

Mojžiš a Eliáš hovorili s Ježišom a povzbudzovali ho v jeho poslaní. Všetci traja si vrúcne želali vyslobodiť ľudí z pút hriechu. Mojžiš sa s láskou staral o Izraelčanov, keď po vyslobodení z Egypta putovali púšťou. Eliáš bol o niekoľko storočí neskôr nenávidený pre úplnú oddanosť Bohu, v období hladomoru počas troch rokov prenasledovaný a donútený ukrývať sa na púšti. Obaja vedeli, čo znamená utrpenie, a tak Ježišovi vyjadrili podporu. Najviac s ním však hovorili o pláne záchrany ľudí, uskutočnenej jeho zástupnou smrťou na kríži.

Petrovi, Jakubovi a Jánovi unikla pre únavu značná časť ich rozhovoru, a tak sa pripravili o veľké požehnanie. Mohli totiž hlbšie porozumieť zmyslu Ježišovho utrpenia, smrti, zmŕtvychvstaniu a jeho zasľúbenému návratu v sláve. Aj tak si však uvedomovali, že celé nebesia hľadia na Ježiša.

Ešte stále sa udivene pozerali na zjavenie na hore. Zrazu ich všetkých zastrel svetlý oblak, z ktorého zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, ktorého som si obľúbil. Jeho počúvajte.“ Pri zvuku Božieho hlasu sa celá hora triasla a učeníci padli z úcty tvárou k zemi. Neodvážili sa zdvihnúť zrak, kým k nim Ježiš nepristúpil a nedotkol sa ich.

„Vstaňte,“ povedal im, „nebojte sa.“

Keď sa rozhliadli, žiadne nebeské svetlo ani oblak už nevideli. Tiež Mojžiš s Eliášom zmizli. Zostali tam s Ježišom sami.

Na zamyslenie:

  1. Prečo chcel Ježiš povzbudiť a posilniť troch vybraných učeníkov?
  2. Ako na vrchu premenenia predstavovali Ježiš, Mojžiš a Eliáš budúce kráľovstvo slávy?
  3. Prečo sa Mojžiš a Eliáš zjavili Ježišovi? Čo pre neho znamenala ich prítomnosť?
  4. Ako by sme povzbudili svojich priateľov, keby sme vedeli, akému utrpeniu budú čoskoro čeliť?

Biblické texty k tejto téme:

Mt 17,1–8; Mk 9,2–8; Lk 9,28–36; Júd 9; 1Kor 15,52–53; Heb 9,28; Mk 8,38; 2Pt 1,16

Zdieľať

Zoznam kapitol

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše