Ten, ktorý prichádza
cs sk
Ten, ktorý prichádza

O stránkach

Elisha Ministries, z.s.

DodÁvateĽ webového RIE3ENIA

Webdesigner: BBS.cz s.r.o.
Redakční systém: BBS webmanager
Grafik: Bronislav Pešl
Technická podpora: podpora@bbs.cz

Použité technolÓgie

Typ dokumentu: XHTML 1.0 Transitional
Kódovanie: UTF-8
Grafika: CSS 3, plne responzívna
Programovací jazyk: PHP 5.2
Databáza: MySQL 5.0
Javascript: lightbox, responzívne obrázky, menu pre mobile zariadenia

Kompatibilita

Internet Explorer: 9, 10, 11
Mozilla Firefox: 17, 24, 31 a vyšší
Google Chrome: 39 a vyšší
Opera: 12 a vyšší
Safari: 5, 6, 7

TechnolÓgiA tRetích strÁn

Sociálne siete: Facebook komentáre
jQuery knižnice: byly použité knižnice pre jednotlivé javascriptové riešenia
(u týchto technológií nemôžeme garantovať funkčnosť)

ZBERače informÁcIí

Google Analytics: anonymný pohyb uživateľov po stránkach

PrEhláSenIE o pRístupnosti

Štandardy WCAG 2.0

1.4.4 S výnimkou titulkov a textov vo forme obrázkov môže byť text zväčšený až o 200% bez pomoci asistenčných technológii, bez toho, aby došlo k strate obsahu alebo porušenia funkčnosti.
1.4.8 Pre vizuálne znázornenie textových blokov je dostupný mechanizmus, ktorý umožňuje nasledujúce: farbu popredia a farbu pozadia si môže zvoliť užívateľ; riadok nie je dlhší ako 80 znakov; text nie je zarovnaný do bloku; riadkovanie vnútri odsekov je aspoň 1,5, medzery medzi odsekmi sú potom aspoň 1,5-krát väčšie ako použité riadkovanie vnútri odsekov; veľkosť textu môže byť zmenená bez pomoci asistenčných technológii až o 200% tak, aby užívateľ nemusel posúvať text do strán, ak chce prečítať celý riadok v maximalizovanom okne.
2.1.1 Všetky funkcie obsahu je možné obsluhovať cez rozhranie klávesnice bez toho, aby bolo nutné jednotlivé údery obzvlášť časovať.
2.1.2 Ak je možné presunúť fokus na určitý prvok na stránke prostredníctvom klávesnice, potom je tiež možné iba prostredníctvom klávesnice fokus opäť z prvku presunúť preč.
2.1.3 Všetky funkcie obsahu je možné obsluhovať cez rozhranie klávesnice bez toho, aby bolo nutné jednotlivé údery obzvlášť časovať.
2.2.4 Prerušenie, ako napríklad aktualizácia obsahu, môže byť užívateľom oddialené či potlačené, s výnimkou prerušenia, ktoré si vyžiadala naliehavá situácia.
2.4.1 Užívateľ má k dispozícii mechanizmus, umožňujúci mu preskakovať bloky informácií, ktoré sa opakovane objavujú na viacerých stránkach prezentácie.
2.4.3 Ak je možné webovú stránku stránku prechádzať v určitom poradí, majúcim vplyv na zmysel a funkčnosť, získavajú prvky focus v poradí, ktoré zmysel a funkčnosť zachováva.
2.4.5 Užívateľ má k dispozícii viac ako jeden spôsob, ako medzi ostatnými stránkami nájsť konkrétne požadovanú webovú stránku. Výnimku tvorí prípad, keď je táto stránka výsledkom určitého procesu alebo slúži na jeho vykonanie (napr. proces vyhľadávania).
2.4.8 Užívateľ má k dispozícii informáciu o tom, na ktorej stránke sa v rámci webovej prezentácie práve nachádza.
3.1.1 Predvolený jazyk (= reč, nie programovací) každej stránky možno programovo určiť.
3.2.1 Ak komponent získa focus, nespôsobí to zmenu kontextu.
3.2.2 Ak používateľ vykoná zmenu v nastavení určitej položky používateľského rozhrania, nevyvolá to automaticky zmenu kontextu alebo je na zmenu vopred upozornený.
3.2.3 Navigačné mechanizmy, ktoré sa opakujú na viacerých stránkach, sú zakaždým zobrazené v rovnakom relatívnom poradí, ak zmenu zobrazenia poradí nevykoná užívateľ.
3.2.5 Zmeny kontextu sa vykonávajú len v dôsledku akcie používateľa alebo je k dispozícii mechanizmus umožňujúci potlačenie týchto zmien.
3.3.1 Ak je pri zadávaní automaticky zistí chyba, je chybná položka označená a chyba je užívateľovi popísaná vo forme textu.
3.3.2 Ak je vyžadovaný vstup užívateľa, má užívateľ k dispozícii popisky alebo pokyny.
3.3.3 Ak je pri zadávaní automaticky zistená chyba a sú známe návrhy na jej opravenie, sú návrhy prezentované užívateľovi. Výnimku tvorí prípad, kedy je takýto postup v rozpore s bezpečnosťou alebo účelom obsahu.
3.3.4 Pre webové stránky, z ktorých vyplývajú právne dôsledky, stránky, umožňujúce uskutočňovať finančné transakcie, stránky umožňujúce modifikáciu alebo mazanie užívateľských dát uložených v systémoch na uchovávanie dát alebo pre stránky, pomocou ktorých sa odosielajú odpovede na testové otázky, platí aspoň jeden z nasledujúcich bodov: akcie užívateľa možné vrátiť späť; dáta zadané užívateľom sú skontrolované na chyby a užívateľ má možnosť chyby opraviť; je dostupný mechanizmus umožňujúci skontrolovanie, potvrdenie a opravenie informácií pred dokončením zadávania.
3.3.6 Pre webové stránky vyžadujúce od užívateľa, aby vložil informácie, platí aspoň jeden z nasledujúcich bodov: akcie užívateľa možné vrátiť späť; dáta zadané užívateľom sú skontrolované na chyby a užívateľ má možnosť chyby opraviť; je dostupný mechanizmus umožňujúci skontrolovanie, potvrdenie a opravenie informácií pred dokončením zadávania.

SLOVENSKÉ pravidlÁ prístupnosti

7. Veľkosť písma je možné zväčšiť aspoň na 200% a zmenšiť aspoň na 50% pôvodnej hodnoty pomocou štandardných funkcií prehliadača. Pri takejto zmene veľkosti nedochádza k strate obsahu alebo funkcionality.
10. Načítanie novej webovej stránky či presmerovanie je možné len po aktivácii odkazu alebo po odoslaní formulára.
13. Zvuk, ktorý znie na webovej stránke dlhšie ako tri sekundy, je možné na tejto webovej stránke vypnúť alebo upraviť jeho hlasitosť.
17. Bloky obsahu, ktoré sa opakujú na viacerých webových stránkach, je možné preskočiť.
19. Každá webová stránka (okrem úvodnej webovej stránky) obsahuje odkaz na vyššiu úroveň v hierarchii webových stránok a odkaz na úvodnú webovú stránku.
20. Okrem navigácia je k dispozícii aj vyhľadávanie a odkaz na mapu webových stránok. Odkaz na mapu webových stránok alebo vyhľadávací formulár je k dispozícii na každej webovej stránke.
22. Každý formulárový prvok má popisok vystihujúci požadovaný obsah.
23. Pokiaľ užívateľ urobí chybu pri vyplňovaní webového formulára, je k dispozícii informácia o tom, v ktorej položke je chyba. Pokiaľ to charakter webového formulára nevylučuje, je k dispozícii aj informácia, ako túto chybu odstrániť.
27. Prvky značkovacieho jazyka, ktoré sú párové, majú vždy uvedenú počiatočnú a koncovú značku. Značky sú správne zanorené a nedochádza k ich kríženiu.
28. V zdrojovom kóde je určený hlavný jazyk obsahu webovej stránky.

 

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše