Ten, ktorý prichádza
cs sk
Ten, ktorý prichádza

Právne ujednanie

Podmienky prístupu a využívánia internetových stránok www.tenktoryprichadza.sk

Tieto WWW stránky (ďalej "Stránky") prevádzkuje Elisha Ministries, z.s. (ďalej len spoločnost).

všeObecnE

S výnimkou týchto podmienok majú všetky ďalšie údaje uvedené na Stránkach iba orientačné a právne nezáväzný charakter a spoločnosť si vyhradzuje kedykoľvek právo na ich zmenu či doplnenie. V prípade záujmu o detailnejšie informácie a pre právne záväzné jednanie preto, prosíme, kontaktujte vedenie našej spoločnosti.

Duševné vlastníctvo

Všetky materiály vyskytujúce sa na Stránkach sú duševným vlastníctvom našej spoločnosti či inej spoločnosti oprávnené na prevádzku a administráciu Stránok. Tieto materiály si môžete vytlačiť len po celých stránkach a len pre Vašu osobnú potrebu; akékoľvek iné použitie je porušením práv spoločnosti resp. inej spoločnosti oprávnenej na prevádzku a administráciu Stránok. Tým nie je vylúčené Vaše právo sťahovať, kopírovať alebo iným spôsobom preberať takýto obsah Stránok, ktorý je na to výslovne určený.

ZOdpovednosť

Spoločnosť upozorňuje, že informácie na jej webových stránkach sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu. Spoločnosť nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd. Spoločnosť neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na jej webových stránkach, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach spoločnosti nemožno interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od spoločnosti v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.

Vstup na Stránky

Pre pripojenie sa k Stránkám vychádzajte zo sekcie Home.

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše