Ten, ktorý prichádza
cs sk
Ten, ktorý prichádza

57. kapitola - Bohatý mladík

„Choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi.“
(Evanjelium podľa Marka 10,21)

Len čo sa Ježiš s učeníkmi vydal na cestu, pribehol k nim jeden mladý muž a padol pred Ježišom na kolená. Spýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som získal podiel na večnom živote?“

Hoci bol ešte mladý, mal veľký majetok a ako člen židovskej rady zastával vysoké postavenie. Ježišov láskyplný prístup k deťom ho veľmi oslovil. Rozhodol sa, že Ježišovi položí túto otázku, pretože ju považoval za dôležitú nielen pre seba, ale aj pre ostatných.

Ježiš chcel odhaliť mladíkove pohnútky a tiež to, či si uvedomuje, že hovorí so Synom Božím. Odpovedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, iba jediný – Boh! Poznáš prikázania: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš podvádzať, cti si svojho otca a svoju matku.“

„Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“

Mladík si veľmi zakladal na svojej spravodlivosti, nebol však so sebou úplne spokojný, pretože necítil pokoj vo svojom vnútri.

Ježiš sa na neho pozrel a uvažoval o jeho povahe – takých schopných ľudí by vznikajúca kresťanská cirkev veľmi potrebovala! Keby sa mladý muž rozhodol nasledovať ho, mohol by pre jeho dielo urobiť veľa dobrého. Túžil mu odovzdať svoj pokoj, milosť a radosť, ktoré by mohli podstatne zmeniť jeho charakter. Povedal: „Jedno ti chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“

Ježiš vedel, čo mladíkovi chýba – úplne sa odovzdať Bohu. Potreboval získať pokoru a vyznať sa Bohu zo svojich slabých povahových stránok. Veľa si zakladal na bohatstve, materiálnych veciach a významnom postavení, čo mu bolo prednejšie než Boh. Toto tiché zlo bolo súčasťou jeho povahy, aj keď navonok vyzeral ako muž s dobrým správaním a úctou k Bohu.

Ježiš postavil mladého muža pred voľbu medzi nebeským a svetským pokladom. Prial si, aby sa rozhodol pre večný život a zmenu svojej povahy. Jeho požiadavka sa možno zdala radikálna, bol však múdry a riešil mladíkov problém z pohľadu večnosti. Vysoké postavenie a obrovský majetok mali na mladíkovu povahu zlý vplyv a postupne by úplne vytlačili Boha z jeho srdca.

Rozhodnutie

Mladý muž ihneď pochopil, čo by uposlúchnutie Ježišových slov znamenalo pre jeho postavenie na spoločenskom rebríčku i životný štýl. Zosmutnel a s ťažkým srdcom odišiel. Túžil po nebeskom poklade, ale chcel si užiť aj svoje pozemské bohatstvo. Za cenu straty majetku nechcel Ježišovu ponuku prijať.

Možno žil tento muž po celý život v súlade so spoločenskými pravidlami, Božie prikázania však v skutočnosti nezachovával. Bohatstvo a spoločenské postavenie sa mu stali modlou a Božie dary si cenil viac než ich Darcu. Stať sa jedným z Ježišových učeníkov malo pre neho menšiu hodnotu ako byť v spoločenstve bohatých a vplyvných ľudí.

Tento príbeh je poučením pre každého z nás. Zachovávať Božie prikázania znamená viac než len dobré správanie. Znamená to žiť podobným životom ako Ježiš, životom nesebeckej služby.

Boh nám dáva prostriedky, schopnosti a príležitosti, aby sme mohli rovnako ako Ježiš pomáhať ľuďom. Keď ich používame podľa Božej vôle, sme Ježišovými spolupracovníkmi.

Ježiš si praje, aby sme sa mu odovzdali celým svojím srdcom a so všetkým, čo máme. Ak sa chceme podieľať na utváraní Jeho kráľovstva, ochotne sa vzdáme všetkých vecí, ktoré oslabujú našu povahu a odvádzajú nás od Boha.

Modlitebnou i materiálnou podporou Božieho diela si ukladáme poklad v nebi. Dávame Bohu len to, čo sme od neho prijali a čo mu patrí. Raz budeme naplnení radosťou, keď v Božom kráľovstve uvidíme tých, ktorí aj vďaka nám prijali Ježiša za svojho Pána.

Na zamyslenie:

  1. Zachovával bohatý mladík všetky Božie prikázania, ako tvrdil? Aký problém pretrvával v jeho duchovnom živote?
  2. Ako žije človek, ktorý naozaj zachováva Božie prikázania?
  3. Chceme sa podieľať na vytváraní Božieho kráľovstva? Akým spôsobom?

Biblické texty k tejto téme:

Mt 19,16–22; Mk 10,17–22; Lk 18,18–23; Joz 24,15; Lk 12,34; Mt 25,23

Zdieľať

Zoznam kapitol

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše