Ten, ktorý prichádza
cs sk
Ten, ktorý prichádza

34. kapitola - Pozvanie k odpočinku

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť.“
(Evanjelium podľa Matúša 11,28)

Pri pohľade na tvrdo pracujúcich obyvateľov Galiley Ježiš zatúžil zmierniť ich námahu a starosti. Povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť.“ Pozoroval ich každodenné vyčerpanie spôsobené neustálymi starosťami o živobytie a prahnutím po materiálnych veciach a radovánkach. V ich životoch chýbalo porozumenie Božej lásky a Božej vôli.

Vyzval ich teda: „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše.“

Týmto pozvaním Ježiš oslovil každého človeka. Život prináša mnohé problémy a my nesieme rôzne veľké bremená – niekto ľahšie, iný ťažšie. Najväčším bremenom sú výčitky svedomia a pocit viny. Ak sa rozhodneme niesť ich sami, utrápime sa. Dobrou správou je, že Ježiš prišiel na svet, aby na seba vzal vinu a ťažobu všetkých našich starostí, trápenia a bolesti.

Ježiš teraz riadi celý vesmír z nebeského trónu. Ľuďom dobre rozumie a stotožňuje sa s nimi. Zo svojej skúsenosti života na tejto zemi si dokonale uvedomuje naše slabosti, túžby, potreby a silu pokušenia. Aj na neho doliehali rovnaké pokušenia ako na nás, ale on obstál vo všetkých skúškach. Nikdy nezhrešil a svoje víťazstvo a silu odolať pokušeniu ponúka i nám.

Nech sa nachádzame v akejkoľvek situácii a čelíme akémukoľvek pokušeniu alebo problému, vždy môžeme Ježiša požiadať o pomoc. Dá nám silu, múdrosť a vytrvalosť vyrovnať sa s problémom.

Povzbudzuje nás: „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa.“ Ježiš si veľmi želá, aby sme žili podľa jeho vôle, podľa zákona lásky, ktorý chce vpísať do našich sŕdc, a nie podľa našich skreslených predstáv a nedokonalej múdrosti.

On sám žil na tejto zemi podobným spôsobom. Povedal: „Veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.“

Príčiny problémov

Ľudia si spôsobujú mnoho ťažkostí a problémov, ak sa snažia žiť podľa pravidiel a meradiel povrchného sveta, ktorý ich obklopuje. V túžbe po získaní majetku, slávy a moci sa ženú do ničivého kolotoča každodenného života, ktorému úplne podľahnú. Naložia si na seba toľko bremien, toľko povinností a úloh, že sa po nejakej dobe úplne vyčerpajú. Boh nás nabáda, aby sme mu zverili starosti o živobytie a všetky naše problémy. Ak dáme službu Bohu na prvé miesto vo svojom živote a naplníme ho úctou a chválením Ježiša, zistíme, že Ježiš sa tisícmi spôsobmi o nás postará a naše problémy vyrieši.

Biblia obsahuje rady, ktoré vedú k rozvážnemu životu tu na zemi a pripravujú k životu večnému na novo stvorenej zemi. Oslobodzuje nás od nesprávnych predstáv, zlých zvykov a nezdravého spôsobu života, ktorý sme prijali od tohto sveta.

V Ježišovom srdci vždy vládol dokonalý pokoj. Chvála v ňom nikdy nevzbudzovala pýchu a kritika či sklamania ho neviedli k malomyseľnosti. Nestrácal odvahu ani vo chvíľach značného nebezpečenstva či odmietania. Mnohí z jeho nasledovníkov sú veľakrát bojazliví a ustarostení, pretože sa plne nespoliehajú na Boha. Boží pokoj prichádza jedine s úplným odovzdaním sa Ježišovi. Potom nás ťažkosti a problémy nemôžu zdolať.

Ak prežijeme znovuzrodenie, teda zmenu nášho uvažovania a životného nasmerovania, budeme uvažovať podobne ako Ježiš. Nebudeme už chcieť žiť podľa seba, nebudeme túžiť po vyvýšení a sláve. Budeme sa chcieť riadiť radami toho najlepšieho Učiteľa. Dôjdeme k poznaniu, že výsledok nášho úsilia závisí na Božom požehnaní, a nie na našej vlastnej sile a schopnostiach. Keď Ježišovi odovzdáme svoje plány a želania, pomôže nám zvládať náš život. Získame tak v srdci pokoj, ktorý nám nič a nikto nevezme.

Ježišova prítomnosť v našom srdci je tá najväčšia prednosť, ktorú môžeme na tomto svete mať.

 

Na zamyslenie:

  1. Aké sú tie najťažšie bremená, ktoré nesieme? Chceme ich niesť sami?
  2. Ako môžeme v tomto nepokojnom svete získať vnútorný pokoj a vyrovnanosť?

Biblické texty k tejto téme:

Mt 11,28–30; Ž 147,3; Ex 33,13–14; Jer 6,16; Iz 48,18; Iz 26,3

Zdieľať

Zoznam kapitol

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše