Ten, ktorý prichádza
cs sk
Ten, ktorý prichádza

56. kapitola - Ježiš a deti

„Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.“
(Evanjelium podľa Marka 10,14)

Ježiš mal veľmi rád deti. Povzbudzovala ho ich úprimnosť, bezprostredná radosť a ozajstná vďačnosť, s ktorou sa u mnohých dospelých nestretol.

Bývalo zvykom, že deti boli privádzané k váženým rabínom a tí im žehnali. Vo chvíli, keď niektoré matky začali privádzať svoje ratolesti bližšie k Ježišovi, sa učeníkom ich konanie nepáčilo. Mysleli si, že deti sú príliš malé na to, aby niečomu rozumeli. Považovali také návštevy za zdržiavanie.

Nevľúdny postoj učeníkov Ježiša sklamal. Aj naďalej ženám dovoľoval, aby k nemu s deťmi prichádzali, a učeníkom povedal:

„Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Amen, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“

Bral deti do náručia, hladil ich a žehnal im. Keď sa s nimi rozprával a odpovedal na všetečné detské otázky, ich matky z toho mali radosť. Ježišove slová ich povzbudili.

Ježiš poznal starosti a každodennú námahu matiek. Podnikol ďalekú cestu, aby pomohol utrápenej kanaánskej žene, a vdove z Naim vzkriesil jej jediného syna. Na svoju matku myslel dokonca aj v utrpení na kríži. Aj dnes sa o problémy žien zaujíma. Ponúka im útechu, pomoc, silu a odvahu v ich obavách a ťažkých situáciách.

V každej dobe pozýva rodičov, aby k nemu svoje deti privádzali a on im požehnal. Ak sa rodičia za deti modlia a dôverujú Ježišovi, sú deti pod Božím vplyvom a ochranou.

Výchova detí

Deti prijímajú posolstvo evanjelia ľahšie než dospelí. Rodičia by mali na svoje deti pozerať ako na mladých členov Božej rodiny a viesť ich k úzkemu vzťahu s Ježišom. V každom domove by sa chlapci aj dievčatá mali učiť vyznávať svoje hriechy Ježišovi a prosiť ho za ich odpustenie. Mali by vedieť, že Ježiš ich miluje, prijíma a ochraňuje.

Keď matka vedie svoje deti k poslušnosti z lásky k rodičom, vyučuje ich dôležitú kresťanskú zásadu. Deti, ktoré majú dôveru k matke a počúvajú ju, sa učia prirodzenej dôvere v Boha a berú vážne jeho prikázania. Tiež otcovia môžu napodobňovať príklad Ježiša. Jeho slová boli mocné, ale nikdy neboli nevľúdne alebo hrubé, aj keď niekoho karhal. Ježišova láska a milosť v srdciach rodičov vedie k láskyplnej starostlivosti o deti.

Pri výchove detí si rodičia môžu vziať inšpiráciu z prírody. Záhradník dbá o rastlinky s láskou, nehou a so starostlivosťou – nepoužíva silu. Zavlažuje pôdu a ochraňuje kvety pred silným vetrom a prudkým slnkom. Tie potom vďaka Božiemu pôsobeniu rastú a nádherne kvitnú. Pozornou a láskavou starostlivosťou môžeme ovplyvňovať povahu našich detí, aby sa utvárala podľa povahy Ježiša.

Povzbudzujme deti, aby vyjadrovali lásku a náklonnosť k sebe navzájom i k Ježišovi. Choďme s nimi do prírody a učme ich v nej vidieť pôsobenie Stvoriteľa. Vysvetľujme im, že Boh vytvoril zákony, ktoré vládnu prírode, a ľuďom zase daroval zákony, ktoré majú za cieľ človeka chrániť a prinášať mu radosť a šťastie. Neunavujme deti nudnými výkladmi a dlhými modlitbami, ale na príkladoch z prírody ich učme poslúchať Božie slovo.

Ak si získame ich dôveru a budeme im príkladom, obľúbia si tiež Ježiša. Nedopusťme, aby si mysleli, že sa im v nebi nebude páčiť, ak tam budeme aj my. Nevyvolávajme v nich zbytočné obavy a predstavu, že nasledovanie Ježiša je nezáživné a vyžaduje vzdať sa všetkých životných radostí.

Boh pôsobí na deti Duchom Svätým. Ježiš ich pozýva k nasledovaniu a prežíva veľkú radosť, keď sa mu úprimne odovzdajú. Má rád nielen deti dobre vychované, ale aj tie, ktoré zdedili zlé povahové vlastnosti. Pozerá na ne s láskou a porozumením. Mnohí rodičia si neuvedomujú vlastnú zodpovednosť za povahové nedostatky svojich detí a často ani nevedia, ako by ich mali napraviť.

Spolupracujme s Ježišom pri výchove detí. Nemyslime si, že všetko zvládneme sami. Deti povzbudzujme, odovzdávajme im radosť a nádej. Boh nám na to dá trpezlivosť, múdrosť a cit. Ježišova milosť bude premieňať povahu detí, a tak budú súčasťou Božieho kráľovstva.

Na zamyslenie:

  1. Ktoré vlastnosti si Ježiš cení u detí?
  2. Kedy sú naše deti pod Božím vplyvom a ochranou?
  3. Prečo je dôležité učiť deti poslúchať?
  4. V čom je starosť o kvety podobná výchove detí?
  5. Akú úlohu má pri výchove detí matka a akú otec?

Biblické texty k tejto téme:

Mt 19,13–15; Mk 10,13–16; Lk 18,15–17 

Zdieľať

Zoznam kapitol

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše