Ten, ktorý prichádza
cs sk
Ten, ktorý prichádza

61. kapitola - Zachej

„Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu.“
(Evanjelium podľa Lukáša 18,27)

Mesto Jericho, obklopené vápencovými pahorkami a roklinami, žiarilo ako smaragd. Početné množstvo vyvierajúcich prameňov zavlažovalo priľahlé pestrofarebné záhrady. Jericho bolo významné obchodné centrum plné obchodníkov, colníkov, úradníkov a vojakov.

Žil tu aj vrchný vyberač daní s menom Zachej. Vďaka úradu, ktorý zastával, mal moc a veľký majetok. Občania mesta vyberačmi daní z radov Izraelčanov pohŕdali, čo Zachejovi veľmi vadilo. Tak veľmi si prial zmeniť svoj život!

Jedného dňa sa dopočul o Ježišovi, ako láskavo a vľúdne pristupuje i k ľuďom na okraji spoločnosti. Už predtým počul výzvu Jána Krstiteľa k pokániu a opusteniu zlých činov. Teraz sa ho zmocňovala nádej. Chcel urobiť naozajstné pokánie a začať nový život. Povzbudila ho aj správa, že tiež jeden z najbližších Ježišových učeníkov bol predtým vyberačom daní.

Zachej už nechcel dlho váhať a rozhodol sa k činu. Začal ľuďom vracať všetko, o čo ich nečestne pripravil. Od tejto chvíle zaobchádzal so všetkými ľuďmi poctivo.

Správa o Ježišovom príchode do Jericha sa šírila rýchlo a Zachej zatúžil uvidieť Ježiša na vlastné oči. Pretože bol malého vzrastu a v preplnených uliciach by Ježiša nevidel, predbehol celý sprievod, šikovne sa vyšplhal na figovník a netrpezlivo hľadal Kristovu tvár.

Ježiš onedlho prechádzal okolo a náhle sa pod figovníkom zastavil. Pozrel sa hore a zavolal: „Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome.“ Zachej nemohol uveriť vlastným ušiam. Okamžite zoskočil zo stromu a celý nadšený odprevadil Ježiša k sebe domov. Ľudia však s opovrhnutím reptali: „K hriešnemu človeku si vošiel oddýchnuť.“

Zachej bol úplne ohromený Ježišovou láskavosťou a záujmom a chcel nejako vyjadriť vďačnosť. Zrazu sa zastavil a pred celým zástupom vyhlásil: „Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne.“

Nato Ježiš povedal: „Dnes prišla spása do tohto domu, veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo.“

Učeníci sa tak presvedčili o pravdivosti Ježišových slov, keď povedal: „Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu.“ Videli, ako môže aj bohatý človek vďaka Božej milosti a odpusteniu prijať zásady Božieho kráľovstva.

Skôr než sa Zachej s Ježišom stretol, hlboko nad svojím životom premýšľal. Ľutoval zlé činy a začal konať inak. Jeho prvou odpoveďou na Ježišovu dobrotu a milosť bol záujem o chudobných a trpiacich v jeho okolí. Pokánie, ktoré neprináša praktické zmeny v živote, nie je pravdivé. Vplyv Ježišovho slova pretvára povahu a konanie človeka. Svätosť sa prejavuje plnou oddanosťou Bohu a nebeským zásadám lásky, spravodlivosti, pravdy a milosti.

Kresťania by mali vo svojom živote konať tak, ako by na ich mieste konal Ježiš – poctivo, čestne a s čistými pohnútkami. Ak sme niekoho nepoctivým konaním poškodili, podviedli alebo okradli, aj keby to azda bolo v medziach zákona, mali by sme sa priznať a urobiť pre nápravu všetko, čo je v našich silách.

Ježiš vysvetľoval Zachejovi a celej jeho rodine princípy Božieho kráľovstva. Rabíni ich preto vylúčili zo synagógy. Napriek tomu však boli tou najšťastnejšou rodinou v Jerichu, lebo trávili vzácne chvíle v prítomnosti Darcu života a dostali jeho požehnanie.

Zachej prijal Ježiša nielen ako vzácneho hosťa, prijal ho predovšetkým za svojho osobného Záchrancu. U náboženských vodcov síce Zachej zostal obyčajným hriešnikom, Ježiš v ňom ale videl vzácneho človeka, ktorý sa opravdivo odovzdal Bohu a začal žiť nový život.

Na zamyslenie:

  1. Po čom túžil Zachej?
  2. Ako môžeme spoznať skutočné pokánie?
  3. Akým spôsobom sa prejavuje svätosť?
  4. Aké princípy by mali kresťania uplatňovať v podnikaní?

Biblické texty k tejto téme:

Lk 19,1–10; Lk 3,13; Mk 10,23.26; Lk 18,27; Lv 25,35–37; Lv 25,17; Ez 33,15–16; Ga 3,7

Zdieľať

Zoznam kapitol

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše